Angebote zu "Ögretmen" (1 Treffer)

Kategorien

Shops

Rol Model Olarak Ögretmen
35,90 € *
ggf. zzgl. Versand

H zla degisen sosyokültürel yap , ögretmenin egitimdeki önemini azaltamam st r. Ögrencinin dünyas nda oldukça etkili bir yere sahip olan ögretmen, aileden sonra gelen en önemli rol modellerden biridir. Ögrenciler, ögretmenlerini rol model alarak kimliklerini olusturmaya, tutum ve davran s gelistirmeye, en önemlisi hayat ögrenmeye çal s rlar. Bu çal smada, ögretmenlerin iyi birer rol model olabilmeleri için sahip olmalar gereken özellikler arast r larak ögretmenin rol modelliginin önemi ortaya konulmaya çal s lm st r. Bu amaçla, ögrencilerin ögretmenlerini rol model al p almad klar , al yorlarsa hangi aç dan model ald klar , ögretmenlerin kendilerini rol model olarak görüp görmedikleri ve ögrenciler taraf ndan model al nd klar n n fark nda olup olmad klar arast r lm st r. Çal sma sonucunda, ögrencilerin ögretmenlerini rol model ald klar , ögretmenlerin de kendilerini rol model olarak gördükleri ortaya ç km st r. Ögretmenlerin davran slar yla ögrencilere iyi birer model olmalar , ögrencilerin davran slar n etkileyerek gelecek hayatlar n n sekillenmesinde de temel olusturacag ndan, ögretmen ve ögretmen adaylar rol modellik hakk nda egitilmeli ve bilgilendirilmelidirler.

Anbieter: buecher.de
Stand: 18.09.2017
Zum Angebot

Ähnliche Suchbegriffe